مطابق با بررسی نتایج ارزیابی عملکرد کارکنان توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع، و با توجه به اجرای فرایند ارزیابی عملکرد سال 1399 کارکنان در بازه خرداد ماه تا پایان شهریور ماه سال 1400، ارزیابی به صورت 360 درجه توسط خود فرد، مدیر، سرپرست، همکاران و ذینفعان انجام گردید و با تایید نهایی مستندات هر فرد، نمرات نهایی اعلام شدند. به استناد تبصره 2 ماده 6 «شيوه‏ نامه ارزيابی عملكرد كاركنان دانشگاه فردوسی مشهد»، كاركنان دارای بالاترين نمرات ارزيابی در هر واحد كه در ميان 3% اول و 7% بعدی قرار می‏ گيرند به عنوان نفرات برتر در ارزيابی عملكرد همان سال، بدون مقايسه با ساير واحدها مطابق جدول ذیل معرفی می‏ گردند.

واحدهای دانشگاه

تعداد كاركنان در 3%

تعداد كاركنان در 7%

هر يك از معاونت‏ ها، حوزه رياست و پژوهشكده‏ ها

1 نفر

3 نفر

هر يك از دانشكده‏ های تيپ يك

2 نفر

3 نفر

هر يك از دانشكده‏ های تيپ دو

1 نفر

2 نفر

هر يك از دانشكده‏ های تيپ سه

1 نفر

1 نفر

 

مطابق بند 1 ماده 6 شیوه نامه ارزیابی عملکرد کارکنان، نتایج ارزیابی عملکرد در ارتقا رتبه، تمديد قراردادها، اعطای پايه استحقاقی و تشويقی، انتخاب کارمند نمونه، طراحی دوره های آموزشی ضمن خدمت و انتصاب اعضا در پست‌های مديريتی، تاثیرگذار می‌باشد.

لذا ضمن عرض تبریک به نفرات برتر هر واحد، اسامی افراد برگزیده به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

نهایی