دوره «استقرار الگوی حكمرانی خوب در دانشگاه»، با هدف آشنايی مديران دانشگاه با مفاهيم و شاخص های حكمرانی خوب با حضور جمعی از مديران دانشگاه روز پنج شنبه 26 آبان در محل تالار دكتر كوهستانی، دانشكده علوم تربيتی و روان شناسی از ساعت 8:30 الی 13:30 برگزار گرديد.

جناب آقای دكتر احمدرضا روشن عضو هيئت علمی، مدير، مدير گروه مديريت آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ريزی آموزش عالی به عنوان مدرس، تدريس دوره را بر عهده داشتند.

در پايان ضمن تشكر از شركت كنندگان توسط دكتر پويا، مدير منابع انسانی، تشكيلات و فرايندها، پس از ارائه نظرات مديران حاضر، با توجه به اين كه «حكمرانی خوب دانشگاهی» در دومين برنامه راهبردی دانشگاه فردوسی مشهد نيز آمده است، مقرر گرديد جلسات تحليل و بررسی اين مبحث توسط مديران علاقمند حاضر ادامه داشته باشد.

photo 2022 11 18 18 42 35