1

 

1

با عنایت به تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه در تاریخ 1402/10/20 مبنی بر اصلاح ضرایب فوق‌العاده بدی آب و هوا از تاریخ 1400/12/07 به استحضار می‌رساند همکاران محترم اداره جبران و پایان خدمت و امور اداری در دو بخش هیات علمی و یاوران علمی در حال صدور احکام مصوبه مذکور می‌باشند.